داتا
منو موبایل

داتا

تحلیل و مصورسازی داده - داتا

تحلیل و مصورسازی داده

هدف از انجام خدمات مبتنی بر داده‌کاوی، تبدیل داده‌های خام به اطلاعات و دانش است تابتوان مدیران و کاربران را در راستای اتخاذ تصمیمات هوشمندانه‌تر یاری کرد. نمایش تصویری اطلاعات و یا مصورسازی داده، روشی است که با هدف ارائه بهتر اطلاعات کمک به درک بهتر ارتباطات نهفته میان بخش‌ها به کار گرفته می‌شود.

در این راستا ضمن امکان استقرار زیرساخت کلان داده و سیستم‌های پردازش توزیع شده پروژه‌های این حوزه با بهره‌گیری از روش‌های مبتنی بر تحلیل داده، یادگیری ماشین و کلان داده توسط این شرکت قابل انجام است.

نوآوری این دسته از خدمات شرکت داتا، در استفاده از الگوریتم‏ها و روش‏های به روز حوزه یادگیری ماشین و هوش مصنوعی است.