داتا
منو موبایل

داتا

سامانه اعتبارسنجی - داتا

بانک‌ها در راستای جذب بیشترین سود، موظف‌اند هم ارزش سرمایه خود را به حداکثر برسانند و هم رضایت مشتریان خود را جلب کنند. از آنجایی‌که بخش مهمی از درآمد بانک‌ها از جذب منابع سپرده‌گذاران و اعطای تسهیلات از این منابع حاصل می‌شود، همواره در ارائه تسهیلات با مشکل مهم و چالش‌برانگیز ریسک اعتباری مواجه هستند. بانک‌های مختلف ممکن است در طی دوره‌های مختلف، استراتژی‌های انقباضی و انبساطی با شدت متفاوت در زمینه اعطای تسهیلات اتخاذ کنند؛ لذا ممکن است آستانه پذیرش ریسک نیز توسط آنان تغییر کند؛ لذا نیاز به سیستم و مدلی است که به‌ازای مشتریان مختلف، ریسک اعتباری را برای مبالغ اعطایی پیش‌بینی و شناسایی کند تا بر اساس آن و باتوجه‌به استراتژی و سیاست‌های بانک، تصمیم‌گیری‌های لازم اتخاذ گردد.

برخی از مهم‌ترین مزیت‌های سرویس اعتبارسنجی ارائه شده از سوی داتا در ادامه ذکر شده‌اند:

•           ارائه مدلی مبتنی بر تحلیل داده و الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای اعتبارسنجی مشتری

•           شناسایی ریسک اعتباری مشتریان به‌ازای مبالغ مختلف و امتیازدهی به مشتریان

•           کاهش ریسک نقدینگی بانک و کاهش احتمال نکول اقساط مشتریان

•           پیش‌بینی نقدینگی ناشی از باز دریافت تسهیلات و کمک به تصمیم‌گیری مدیران باتوجه‌به میزان نقدینگی در آینده

•           کاهش زمان فرایند بررسی تا اعطای تسهیلات

•           پیش‌بینی رفتار بازپرداختی مشتری در آینده کوتاه و هوشمندسازی سیستم‌های اخطار به مشتریان