داتا
منو موبایل

داتا

سامانه شناسایی مشتریان بالقوه در بانک‌ها - داتا

سامانه شناسایی مشتریان بالقوه (شهاب)

همزمان با توسعه بانکداری دیجیتال و استفاده روزافزون از فناوری‌های جدید در فرآیندهای بانکی، گرایش به ایجاد پروفایل مشتری به کمک هوش مصنوعی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. به این ترتیب حالا تحلیل‌های مبتنی بر کلان‌داده‌ها به شدت در صنعت بانکداری نوین مورد استقبال واقع شده و حالا رویکرد جدیدی ایجاد شده که در آن، بانکها تمامی فرآیندها و استراتژی‌های خود رو حول محور مشتریان و رفتارهای آنان تعریف می‌کنند. این مدل به بانکها کمک می‌کند بتوانند نقش قضاوتهای انسانی و خطاهای احتمالی را در نتایج به حداقل برسانند و با کاهش ریسک‌های اعتباری و بهینه سازی فرآیند تصمیم‌گیری، عملکرد بهتری داشته باشند.

 

نقش بازاریابی و شناسایی مشتریان بالقوه در موفقیت کسب و کارها در عصر رقابتی امروز امری بدیهی است، به گونه ای که هیچ فعالیت اقتصادی بدون داشتن چشم ‌انداز روشن و استراتژی موفق نخواهد شد. در صنعت بانکداری نیز به مانند هر صنعت دیگری، بر اهمیت بازاریابی تاکید می‌شود و تمام تلاش مدیران معطوف به آن است که بتوانند درآمد و سودآوری بانک را بهبود بدهند. هم اکنون بانک های مختلف با چالش گسترش سهم بازار خود و پیدا کردن راه های جدید برای جذب، به دست آوردن حمایت و نگهداشت مشتریان بالقوه جهت افزایش درآمد مواجه هستند.

بررسی‌های انجام شده از شماری از موفق‌ترین بانکهای جهان نشان داده است که بیش از 85 درصد سودآوری بانک‌ها، حاصل تعامل با تنها 5 درصد از مشتریان بانکی است. اینجاست که با شناسایی چنین مشتریانی در هر بانک، می‌توان برنامه دقیقتری برای تعامل مناسب و ارزش‌آفرینی برای آنها ایجاد کرد که نتیجه آن، سودآوری این مشتریان برای بانک خواهد بود.

سامانه شناسایی مشتریان بالقوه که به همت داتا قابلیت پیاده‌سازی آن در بانکهای ایرانی وجود دارد با تحلیل داده های حاصل از تراکنش های بانک امکان شناسایی و بازاریابی هدفمند را برای بانک فراهم می‌کند. از نوآوری های این سامانه، می توان به امکان توزیع و بازاریابی مشتریان بالقوه براساس سطوح دسترسی اشاره کرد همچنین این سامانه امکان تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات مشتریان را از سامانه های مختلف داراست.

سامانه داتا برای شناسایی هوشمند مشتریان بالقوه و ارزیابی و جذب آنها، تأثیر بزرگی بر عملکرد، افزایش بهره‌وری، سودآوری و حتی بقای کسب و کار بانکی خواهد داشت و شایسته است که به عنوان یک استراتژی بسیار مهم و کارآمد در تضمین پایداری و موفقیت سازمان‌ها در نظر گرفته شود.

این سامانه با ارائه ابزارها و داشبوردهای تحلیلی از طریق شناسایی، رهگیری و ارائه گزارشات دسته بندی شده از  مشتریان بالقوه، باعث بهبود عملکرد و تصمیم‌گیری بانک در امور بازاریابی خواهد شد. همچنین در زیرسیستم مدیریت کاربران سامانه، با تعریف و ایجاد دسترسی‌های متنوع برای کاربران مختلف در ادارات، نواحی، مناطق و شعب مربوطه بانک، امکان دریافت و مشاهده گزارشات مطلوب برای کاربران فراهم شده است و همزمان مدیر سامانه امکان مشاهده تمام گزارشات و داشبوردها را داراست.

اهداف کلان به کارگیری سامانه شناسایی مشتریان بالقوه

ارائه راهکار جامع شناسایی مشتریان بالقوه زیست بوم بانکی؛

 • طبقه‌بندی مشتریان بالقوه شناسایی شده
 • اولویت‌بندی، تشخیص و نمایش با اهمیت‌ترین مشتریان بالقوه
 • مشخص‌کردن ورودی‌های مورد‌‌نظر به منظور شناسایی به مشتریان بالقوه؛
 • تولید گزارش‌ها و داشبوردهای متنوع بر اساس دسته بندی های مورد‌‌‌ نیاز در شناسایی مشتریان بالقوه؛
 • امکان ارائه دسترسی کاربران و ذی‌نفعان واحدهای مختلف در بانک به سامانه؛
 • شناسایی و تهیه گزارش ذینفعان چک‌های واگذاری و عهده بانک تجارت؛
 • شناسایی و تهیه گزارش ذینفعان سیستم پایاپای بین بانکی، عملیات ساتنا و پایا صادره از بانک تجارت؛
 • شناسایی و تهیه گزارش ذینفعان عملیات کارت به کارت از مبدأ بانک تجارت؛
 • شناسایی و تهیه گزارش ذینفعان عملیات خرید از درگاه POS/IPG بانک تجارت؛
 • ارتباط و واکشی اطلاعات مربوط به چکهای واگذاری و عهده از بانک‌های اطلاعاتی سامانه‌های پیچک و چکاد؛
 • ارتباط و واکشی اطلاعات مربوط به عملیات ساتنا و پایا از بانک های اطلاعاتی معرفی شده؛
 • ارتباط و واکشی اطلاعات مربوط به عملیات کارت به کارت از بانک های اطلاعاتی معرفی شده؛
 • ارتباط و واکشی اطلاعات مربوط به عملیات خرید از درگاه POS/IPG از بانک های اطلاعاتی معرفی شده؛
 • ایجاد پروفایل مشتریان بالقوه شناسایی شده؛
 • ایجاد و نگهداری انباره داده متمرکز از مشتریان بالقوه زیست بوم بانکی؛
 • امکان درج سوابق بازاریابی در ارتباط با کلیه مشتریان بالقوه شناسایی شده

با توجه به تغیییرات محیطی، بانک ها باید بیش از پیش به تجهیز خود در شناسایی مشتریان بالقوه و جذب آنها و توجه به وضعیت بازار اهمیت قایل شوند، چراکه هر سازمانی بتواند زودتر از رقبا مشتریان ارزشمند خود را شناسایی و جذب نماید، در میدان رقابت پیروز خواهد بود.