داتا
منو موبایل

داتا

سامانه مدیریت وصول مطالبات - داتا

سامانه مدیریت وصول مطالبات

سامانه مدیریت وصول مطالبات ابزاری برای تسریع روند وصول مطالبات و نظارت و پایش لحظه‌ای  واحدهای نظارتی است. همچنین سامانه مدیریت وصول مطالبات می‌تواند پایش عملکرد واحدها و کاربران مرتبط را مورد بررسی قرار داده و به مدیران ارشد ارائه دهد.

شماری از مهم‌ترین قابلیت‌ها و مزیت‌های سامانه مدیریت وصول مطالبات که توسط داتا توسعه داده شده عبارتند از:

  • دارا بودن ساختار اطلاعاتی (انبار داده) جامع و یکپارچه
  • امکان تعریف قوانین، حدود و اختیارات به‌صورت پویا
  • امکان ارائه راهکار برای پیگیری و وصول مطالبات (با ضریب ریسک) با استفاده از روش‌های هوش مصنوعی و باتوجه ‌به پارامترها (نوع عقد، میزان بدهی، نوع و میزان وثائق، نوع صنعت و…) و تحلیل اطلاعات موجود (اعم از اطلاعات موجود در بانک و سایر سامانه‌های اعتبارسنجی معتبر)
  • دارای زیر سیستم ارسال هشدار و اخطار
  • قابلیت جستجو پرونده و مشاهده کلیه اقدامات و پیگیری‌های صورت پذیرفته از سوی واحدهای ذی‌ربط
  • دارای زیر سیستم عملیات برون سپار
  • ارائه گزارش‌ها و داشبوردهای آماری و تحلیلی