داتا
منو موبایل

داتا

آرشیو مقالات - داتا

انواع مدل‌های بلوغ داده

مدل‌های بلوغ داده، چارچوب‌هایی هستند که کسب‌وکارها یا افراد می‌توانند از آنها استفاده کنند تا اطمینان حاصل کنند که از داده‌هایشان به بهترین شکل استفاده می‌کنند.

5 دقیقه مطالعه مشاهده

کاربرد حاکمیت داده

با درک کاربرد حاکمیت داده، کسب‌و‌کارها می‌توانند به بینش‌هایی درباره نحوه بهبود استراتژی‌های حاکمیت داده‌ و همچنین کشف و استخراج ظرفیت کامل دارایی‌های داده‌ای خود، دست یابند.

5 دقیقه مطالعه مشاهده
برنامه حاکمیت داده

هموار کردن مسیر حاکمیت داده در سازمان

برای حرکت به سوی مدلی که از تکنولوژی دیجیتال و تحلیل داده‌ها به بهترین شکل استفاده می‌کند، اصول برنامه حاکمیت داده در سازمان را دنبال کنید.

10 دقیقه مطالعه مشاهده

بنا‌کردن ساختار حاکمیت داده

حاکمیت موثر داده نیازمند بازنگری در طراحی سازمانی و دارای سه عنصر رهبری بر اساس دامنه، کمیته و میانجی است.

3 دقیقه مطالعه مشاهده
ارزیابی بلوغ چیست؟

گام‌های اساسی بلوغ داده چیست؟

بلوغ داده یک اندازه‌گیری است که سطحی را نشان می‌دهد که شرکت در آن سطح از داده‌های خود بیشترین استفاده را می‌کند.

4 دقیقه مطالعه مشاهده
حاکمیت داده‌های مالی

حاکمیت داده در حوزه مالی چیست؟

حاکمیت داده‌های مالی شامل نظارت کلی و مدیریت تمامی داده‌های ذخیره و حفظ شده توسط سازمان‌های مالی است.

4 دقیقه مطالعه مشاهده
روندهای حاکمیت داده در حوزه مالی

روندهای حاکمیت داده در حوزه مالی

بخش مالی در حال تجربه یک تحول پویا است که پایه‌های اصلی حاکمیت داده را تغییر می‌دهد.

5 دقیقه مطالعه مشاهده
چالشهای حاکمیت داده

چالش‌های حاکمیت داده

این مقاله چالش‌های متداول در پیاده‌سازی برنامه‌های حاکمیت داده را برجسته کرده و راه‌حل‌های عملی برای غلبه بر آنها ارائه می‌کند.

3 دقیقه مطالعه مشاهده
مزایای حاکمیت داده

مزایای حاکمیت داده

حاکمیت داده در سازمان‌ها برای انطباق با مقررات، مدیریت ریسک مؤثر و ارائه خدمات مناسب به مشتریان بسیار حیاتی است.

3 دقیقه مطالعه مشاهده
پیاده سازی استراتژی های حاکمیت داده

مراحل پیاده‌سازی استراتژی حاکمیت داده

پیاده‌سازی استراتژی حاکمیت داده نیازمند یک رویکرد سیستماتیک است.

3 دقیقه مطالعه مشاهده