داتا
منو موبایل

داتا

طراحی سامانه ها و داشبوردهای تخصصی - داتا

طراحی سامانه ها و داشبوردهای تخصصی

داتا با طراحی و توسعه انواع سامانه ها در تلاش است تا پاسخگوی بخشی از نیازها و چالش های بانکی باشد.

در همین راستا تا امروز سامانه های مختلفی طراحی و توسعه شده که هر یک وظیفه مشخصی دارند.

سامانه های توسعه داده شده از سوی داتا عبارتند از: